Photoshop-tips

Här presenteras komplicerade tips som är mer att betrakta som en anslagstavla för vårt eget personliga bruk.

Retuschering av ansikten, släta till huden

Börja med en tom bild i Photoshop, klistra in en kopia av bilden med ansiktet som ska mjukas upp till lager 1, gör sedan enl. nedan.

 1. Aktivera lager 1 - bilden som ska behandlas - och gör följande:
  1. Ta bort plitar etc från ansiktet.
  2. Kopiera till ett nytt lager 2 med Ctrl+J
 2. Aktivera lager 2 - kopia av lager 1 - och gör följande:
  1. Använd filtret Gaussisk oskärpa (ca 5 pixlar).
  2. Använd filtret Högpassfilter (ca 10-15 pixlar).
  3. Invertera lagret med Ctrl+I.
  4. Sätt lagerläge till “Täcka över”
  5. Lägg på en lagermask för att endast påverka ansiktet.
  6. Justera effekten genom att ändra opacitet.
  7. Markera allt och kopiera sammanslagna lager till nytt lager 3 med Ctrl+A, Shift+Ctrl+C
 3. Aktivera lager 3 - kopia av sammanslagna lager 1-2 - och gör följande:
  1. Applicera skärpa.
  2. Spara som jpeg.

Klart. I Photoshop finns nu följande lager:

 • Lager 3 - sammanslagen kopiering av de undre lagren som är uppskärpt (vid behov).
 • Lager 2 - kopia av lager 1, med Gaussisk oskärpa, högpassfiltrering, invertering samt lagermask.
 • Lager 1 - retuscherad bild som ska mjukas upp.

Alternativt kan man göra lager 2 till ett smart lager 2S, applicera filtren på detta lager (vilket gör att det går att gå tillbaks och ändra filterparametrarna). Men man måste då kopiera lager 2S till ett nytt rastrerat lager 2R som får täcka över lager 1 (lager 2S ska då stängas av).

I Photoshop fås då följande lager:

 • Lager 3 - som ovan.
 • Lager 2R - rastrering av lager 2S nedan.
 • Lager 2S - smart lager (avstängt när sammanslagna lager kopieras):
  • Lager 2S.2 - filter.
  • Lager 2S.1 - kopia av lager 1.
 • Lager 1 - som ovan.

Albins album

Alla album av Albin hittar du här.