Bakgrundsbilder

Här finns några bilder som du får använda som bakgrundsbild på din datorskärm.

Välj samma storlek som din bildskärm så öppnas bilden i ett nytt fönster. Högerklicka sedan på bilden och välj Använd som skrivbordsbakgrund.

Klicka på någon bild (i den vänstra kolumnen) för att visa dem i ett galleri.

Begränsning

Utskrifter, kopiering eller användning på annat sätt än som bakgrund på din datorskärm är ej tillåten!

Om Mikael

Mikael är en datakonsultande fotoamatör, som stimulerar den hjärnhalva som förblir ostimulerad på jobbet, genom att försöka fotografera annat än bara familjen.